Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre,  Alanya’da da Ağustos ve Eylül ayı yağış oranları geçen yıla göre  %36 azaldı. Küresel ısınmanın her geçen gün iklim krizini ortaya koyduğunu ve mevsimlerine artık normalinden çok daha yağışsız ilerlediğini vurgulayan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisi Prof. Dr. Atılgan Atılgan, “Sıcaklık ve yağış dışında şiddetli birçok meteorolojik olaylarını da görebileceğiz” dedi.

 Atılgan açıklamasında, “Küresel ısınma atmosferde var olan gazların miktarlarının artması neticesinde oluşmakta ve iklim değişikliği meydana gelmektedir. Karbondioksit gazını ele alacak olursak; 18. Yüzyılın başlarında atmosferdeki Karbondioksit gaz seviyesinin 300 ppm civarında iken bugün bu değerin 400 ppm’in üzerine çıktığı araştırıcılar tarafından belirtilmektedir. Buradan atmosferde bulunan ve sera gazları olarak adlandırıla gaz seviyelerinde bir artış olduğu belirlenmiştir. Atmosferde meydana gelen bu gazların artışı atmosferin absorbe özelliğini daha da artırarak atmosferin ısınmasını bu da iklim değişikliğini beraberinde getirmektedir. Atmosferde meydana gelen bu sıcaklık artışları birçok meteorolojik olayların değişimine de neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda da son yıllarda özellikle sıcaklıklarda artış trendlerinin ve yağış rejimlerinde ise düzensizlikler olduğu belirtilmektedir. Tabii ki de atmosferde meydana gelen bu sıcaklık artışlarının en büyük nedeni de fosil yakıt kullanım sıklığı ve miktarı etkili olmakla birlikte insan faaliyetleri ile birlikte birçok faktör de gösterilebilir” dedi.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEĞİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

“Araştırıcıların belirttiği gibi bir iklim değişikliği gerçeği ile karşı karşıyayız” şeklinde konuşan Atılgan, “ İklim değişikliğinin ülkemizde çölleşme, kuraklık ve su kaynaklarımızda ciddi anlamda azalmalar şeklinde kendini gösterebilir. FAO’nun da belirttiği gibi önümüzdeki yıllarda kuraklıktan en çok etkilenecek Dünyadaki 7 ülkeden birisinin de Türkiye olduğu açıklamasını göz ardı etmemeliyiz. Dolayısıyla ülkemizde görülecek yağış azalmaları ve sıcaklık artışları bizleri olumsuz yönden etkileyecektir. Özellikle bir tarım ülkesi olduğumuz düşünülürse tarım sektörümüzde verim kayıpları ile birlikte azalmalar görülecektir” şeklinde konuştu.

‘AŞIRI SICAKLAR TARIM SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK’

‘Üretici kazanmıyorsa tüketici kazansın’ ‘Üretici kazanmıyorsa tüketici kazansın’

“Özellikle yaz aylarında görülen aşırı sıcaklıklar insanları etkilediği gibi üretim şeklimizi de etkilemektedir” şeklinde konuşan Atılgan, “Alanya’mızın en önemli gelir kaynağı olan turizm ve tarım sektörünü ele aldığımızda hem üretim açısından hem gelen turist sayısında da azalmalar beklenecektir. Çünkü aşırı sıcaklıkların yaşandığı yerde hem yaşamak hem üretim yapmak zor olacaktır. Bu bağlamda suyu daha az seven bitkilerin üretimine yöneleceği için üretim deseninin değişebileceği gibi üretimsel azalmalar da görülecektir.  İklim değişikliğini sadece sıcaklıklardaki artış ya da yağış rejiminde meydana gelen azalmalar olarak ele almak tabii ki de yanlış olacaktır. Sıcaklık ve yağış dışında şiddetli birçok meteorolojik olaylarını da görebileceğiz.  Sonuç olarak şunu söylemek yerinde olacaktır, Alanya ilçemizde meydana gelen sıcaklık artışlarına bir nebze olsun bakış açısı getirmek ve halkımızı bilgilendirmekti” dedi.