Antalya  Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 50 itfaiye eri alımı için başvuru yapmayı düşünen adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve bu şartlara uygunluğunu kontrol etmeleri önemlidir. İşte bu alıma başvurmak için gereken başvuru şartları:

Başvuru Şartları:

 1. Türk Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.

 2. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Kamu haklarından mahrum olmayan adaylar bu alıma başvurabilirler.

  POLİSİN KOVALADIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BAHÇEYE UÇTU POLİSİN KOVALADIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BAHÇEYE UÇTU

 3. Suç Kaydı Bulunmamak: Türk Ceza Kanunu'na göre işlenen suçlardan dolayı herhangi bir suç kaydının olmaması gerekmektedir. Özellikle devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekmektedir.

 4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir.

 5. Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak gerekmektedir.

 6. Diğer Başvuru Şartları: İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını da sağlamak gerekmektedir.

 7. Sonuç:

  Başvuru yapacak adaylar, yukarıdaki başvuru şartlarına uygunluklarını kontrol etmelidirler. Başvuruların son tarihine kadar belirtilen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Ayrıca, eksik bilgi ve belgelerle veya başvuru şartlarını taşımadan yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği unutulmamalıdır. Başvuru sürecine hazırlıklı olarak katılan adaylar için başarılar dileriz.