Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik paylaştığı proje envanteri kitabında, ‘Bütüncül Planlamalar’ başlığıyla, “Alanya geleceğe ufuk açan planlara yeniden şekilleniyor” ifadeleri kullanıldı. Kitapta, “Alanya bölge envanterinin çıkarılması, Alanya bölge master ana planının hazırlanması, Alanya kıyı master planı ‘Alanya kıyıları bütüncül olarak planlanacaktır’, bölgesel ulaşım ana master planı, kentsel dönüşüm ana master planı” gibi projeler yer aldı.

“İLK ÖNCELİĞİMİZ ALANYA’NIN GELECEĞİNİ YENİDEN PLANLANMASIDIR”


‘Bütüncül Planlamalar’ başlılığıyla anlatılan projelere ilişkin açıklamada ise, “Tüm çalışmalarımızda temel amaç ‘Planlı Gelişme’ olacaktır. Bu amaçla ilk önceliğimiz Alanya'nın geleceğinin yeniden planlanmasıdır. Bu amaçla Alanya'nın sürdürülebilir ve kapsamlı kalkınması için, bölgenin envanteri çıkarılarak, Bölge Master Ana Planı, Kıyı Master Planı ‘kıyılar bütüncül bir perspektifle planlanacaktır’, Bölgesel Ulaşım Ana Master Planı ve Kentsel Dönüşüm Master Ana Planı'nın geliştirilmesi gibi stratejik faaliyetlerimiz Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde öncelikli olarak uygulanacaktır. Bu kapsamlı planlama yaklaşımı, Alanya'nın bölgesel gelişimini yönlendirecek ve sürdürülebilir, yenilikçi bir gelecek inşa etmek için gerekli temel anayasamız olacaktır” denildi.

Kitapla yer alan bütüncül planlamaların projeleri ise şu şekilde; 

ALANYA BÖLGE ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI 

Alanya'nın verilere dayalı yönetilmesi ve geleceğinin doğru planlanabilmesi için öncelikle gerçek verilere ihtiyaç vardır. Bu amaçla, Alanya'nın bir bütün olarak sahip olduğu doğal kaynakları, kültürel varlıkları, ekonomik potansiyelleri ve altyapı özelliklerinin sistematik bir şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. Bölgenin mevcut durumunun detaylı bir analizi, planlama ve yönetim süreçlerinde kullanılabilir bilgi setleri oluşturulacaktır. Bu envanter ile bölgemizin güçlü ve zayıf yönleri tanımlanarak, gelecek dönemde olası gelişmeleri öngören stratejik kararlarımıza temel teşkil edecektir. 

ALANYA BÖLGE MASTER ANA PLANININ HAZIRLANMASI 

ALANYA'NIN SORUNLARI ANKARA GÜNDEMİNDE ALANYA'NIN SORUNLARI ANKARA GÜNDEMİNDE

Alanya'nın sürdürülebilir kalkınma, altyapı geliştirmeleri, çevresel koruma, turizm yönetimi, konut planlaması ve genel şehir planlaması gibi alanlarda en az 30 yıl sonrasına uzanan, şehrin tüm dinamiklerinin katılımıyla geliştirilen ve adına Kentin Yol Haritası denen bir vizyon oluşturulacaktır. Bu kapsamlı plan bölgenin demografik, ekonomik, kültürel ve çevresel dinamiklerini dikkate alarak, şehir planlamasında verilecek stratejik kararlarımızın dayanağı olacaktır. Alanya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çeşitli sektörlerde uzun vadeli projeleri içerecektir. Bu çalışmada yerel halkın, iş dünyasının ve tüm paydaşların görüşleri alınacak, söz konusu master plan katılımcı bir yaklaşım ile uzmanlar gözetiminde hazırlanacaktır. 

ALANYA KIYI MASTER PLANI 
Bölgemiz ekonomisi ve turizminin en temel kaynağı olan denizlerimiz ve kıyılarımızın kamu yararı ilkesi çerçevesinde korunması gerekir. Bu amaçla, turizm tesisleri tarafından kıyıdan turizm amaçlı yararlanma için yapılmış çeşitli deniz yapılarının ‘iskele, dalgakıran, mahmuz’ bir bütün olarak planlanacaktır. Sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözeten; ulaşım türleri ile ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekansal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan ‘Alanya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’ hayata geçirilecektir. 

BÖLGESEL ULAŞIM ANA MASTER PLANI 

Alanya'nın günümüzde ve gelecekte olası ihtiyaçları göz önüne alınarak, ekonomik açıdan uygun maliyetli ve kentin planlı gelişimine katkı veren; ekolojik açıdan çevreye duyarlı, toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı, kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, erişilebilirlik, konfor, güvenli bir trafik akışının sağlanması için Alanya'nın tamamını kapsayan, bilimsel veriler ışığında bir ‘Ulaşım Master Ana Planı’ hazırlamak temel önceliğimiz olacaktır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANA MASTER PLANI 

‘Kentsel Dönüşüm’ yöremizin sadece bir kısmında bölgesel bazlı uygulanmakta, ancak diğerlerinde parsel bazlı bina yenilemek sureti ile sistem yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. ‘Kentsel Dönüşüm’ uygulamalarının bütüncül, akılcı, planlı ve kapsayıcı şekilde uygulanabilmesi, kentin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda imar uygulamalarına da altlık oluşturabilmesi için bir ‘Kentsel Dönüşüm Master Planı’ hazırlanacaktır. Hazırlanacak plan ile Alanya genelinde kentsel dönüşüme konu olması gereken sorun alanları tespit edilerek, potansiyel rezerv ve gelişme alanları belirlenecek, bu alanların kentin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda planlanması teşvik edilecektir.”

3B1C0019 0046 4D8C 8C0C Ceca9068Cc17Whatsapp Image 2024 03 08 At 13.47.24 (1)

Editör: Kerim Toksöz