Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar; 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve satılamayacağını belirtti. 

BANDROL ZORUNLU

Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile satılacağını ifade eden İlçe Müdürü Rüzgar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu huşuları açıkladı; “5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilecek. 02 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile de; 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerde bandrol zorunluluğu bulunmadığına dair hüküm mülga hale getirilmiş, başka bir ifade ile, ambalaj hacmine bakılmaksızın piyasada bulunan tüm alkollü içkilerde bandrol bulunması zorunluluğu hükme bağlanmıştır” dedi.

TOKAR'A ÜNLÜ YAĞACAK TOKAR'A ÜNLÜ YAĞACAK

AKSİ TAKDİRDE CEZADAN KAÇILAMAYACAK

“Alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları yeni uygulamaya göre şu huşulara dikkat etmeleri gerekiyor” şeklinde konuşan Rüzgar, “ 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç, 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir. Ayrıca, bandrollü, kodlu, kodlanmış etiketli olmasına karşın, yukarıda belirtilen niteliklere aykırı ürünlere rastlanması durumunda, 7223 sayılı Kanun uyarınca işlem tesis edilmesinin; Öte yandan, ambalaj hacmine bakılmaksızın, piyasada bandrolsüz, kodsuz, kodlanmış etiketsiz alkollü içkilere rastlanması halinde ise, 5607 sayılı kanun uyarınca işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilecektir” sözlerine yer verdi.

Editör: Kerim Toksöz