ENGELLİ REHABİLİTASYON ALANI SATILIYOR.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı yapmış olduğu basın açıklamasında; “Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde bulunan engelli rehabilitasyon alanı satılıyor.
İktidar engellilere ayrılan yere gözü dikmiş durumda. Satıla satıla memleket de neredeyse satılacak yer bırakmadılar. Şimdi sıra engelli konaklama yerlerine geldi. Alanya halkı bu satış kararına tepkili, Mahmutlar halkı bu satışa tepkili.
Mahallemiz muhtarı Ahmet Top’unda tepkisi ile kamuoyu son gelişmelerden haberdar oldu. Muhtarımız başta yargısal mücadele olmak üzere alanı korumaya çalışıyor.” dedi

ÖZÇELİK, VATANDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU ÖZÇELİK, VATANDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR. DURDURUN BU SATIŞI!"

Av. Cavit Arı; “Mahmutlar 858 ada 1 parsel 110 dönüm bir parsel. Mahmutlar belediyesi varken. Alanya belediyesi ve kaymakamlığın ortaklaşa hareketi ve kararı ile bu alan engellilere ayrıldı.
Engelliye sahip çıkıyoruz diyerek göz boyayan iktidar, şimdi ise bu taşınmazı satışa çıkardı. Yazıktır, günahtır. Bu satış derhal durdurulmalıdır.” Dedi

"ENGELLİLER GEÇİCİ KONAKLAMALI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ OLARAK PLANLIDIR."
Av. Cavit Arı açıklamasının devamında; “Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 858 ada 1 parselinde içinde bulunduğu alan;
Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi 5/3/2012 tarihli ve 2012/2901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. 12/9/2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Turizm Merkezinin sınırları değiştirilmiş ve Mahmutlar Mahallesi 858 ada 1 parsel Turizm Merkezi dışına çıkarılmıştır.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 858 ada 1 parsel; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 08.02.2022 tarihli ve 2913627 sayılı Olur'u ile onaylanan ve yürürlükte olan Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde bahse konu parsel “Kentsel Ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” planlıdır.

- 04.04.2011 tarih ve 33 sayılı Mahmutlar Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sağlık Amaçlı Turizm Tesis Alanı (Engelliler Geçici Konaklamalı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)” olarak planlıdır. Bahse konu parsel yürürlükteki planlarda Sağlık Amaçlı Turizm Tesis Alanı olarak planlı olduğu için bu amaç dışında kullanılamayacağı görülmektedir. Kullanım alanı belli olan ve başka amaçlar için kullanılmayacağı önceden planlanmış bir yerin satıla çıkarılması kabul edilemez bir durumdur. Derhal bu satış durdurulmalıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.